Klara Hobza

Klara Hobza - 130

Conference 26-27 June 2017

Conference
26-27 June 2017

Art/Nature

Contemporary Art in Natural History
Museums and Collections

26–27 June 2017

Monika Rinck

Monika Rinck - 130

Opening 24.04.2017

Opening
24.04.2017 - 130

radio play at the museum 27.06.2016

radio play at the museum  27.06.2016 - 130

Round II 19.07.-16.10.2016

Round II  19.07.-16.10.2016 - 130

Serotonin

Serotonin - 130

Fernando Bryce

Fernando Bryce - 130

Opening 18.07.2016

Opening  18.07.2016 - 130

The Origin of Senses Gone Astray

The Origin of Senses  Gone Astray - 130

Literature for between the ears

Literature for between the ears - 130

Rottenkinckschow 31.10.2015

Rottenkinckschow  31.10.2015 - 130

The end of the world 29.11.2015

The end of the world  29.11.2015 - 130

echo echo 28.8.-29.11.2015

echo echo   28.8.-29.11.2015 - 130

The Origin of Senses - The Magazine

The Origin of Senses - The Magazine - 130

Saâdane Afif

Saâdane Afif - 130

Sabine Scho & Andreas Töpfer

Sabine Scho &  Andreas Töpfer - 130

Reading & live drawing 29.08.2015

Reading &  live drawing 29.08.2015 - 130

Opening 27.08.2015

Opening  27.08.2015 - 130